Παραδοσιακές Φορεσιές
WHOLESALES
stamco@costumes.gr
☎ +30 2467 061 318
0,00
Basket (0)
Wishlist (0)
You are here:: Home » Traditional Fabrics »

TRADITIONAL FABRICS

brocade des : 97006-emma_006
brocade des : 97013-emma_013
brocade des : 97120-vas_176
brocade des : 97065-pant_010
brocade des : 97062-pant_007
brocade des : 97051-emma_051
brocade des : 97141-vas_108
brocade des : 97054-emma_054
brocade des : 97060-pant_005
brocade des : 97070-pant_066
brocade des : 97116-vas_004
brocade des : 97072-emma_102
brocade des : 97139-vas_262
brocade des : 97001-emma_001
brocade des : 97045-emma_045
brocade des : 97036-emma_036
brocade des : 97053-emma_053
brocade des : 97034-emma_034
brocade des : 97066-pant_014
brocade des : 97019-emma_019
brocade des : 97106-pan_004
brocade des : 97077-emma_afr1
brocade des : 97042-emma_042
brocade des : 97046-emma_046
brocade des : 97052-emma_052
brocade des : 97071-pant_yel1
brocade des : 97020-emma_020
brocade des : 97014-emma_014
brocade des : 97142-vas_274
brocade des : 97043-emma_043
brocade des : 97039-emma_039
brocade des : 97040-emma_040
brocade des : 97007-emma_007
brocade des : 97125-vas_240
brocade des : 97074-emma_107p
brocade des : 97023-emma_023
brocade des : 97127-vas_3
brocade des : 97026-emma_026
brocade des : 97132-vas_407
brocade des : 97115-spl_001
brocade des : 97030-emma_030
brocade des : 97016-emma_016
brocade des : 97112-sid_006
brocade des : 97033-emma_033
brocade des : 97038-emma_038
brocade des : 97103-pan_001
brocade des : 97049-emma_049
brocade des : 97015-emma_015
brocade des : 97117-vas_0056
brocade des : 97105-pan_003
brocade des : 97101-ant_001
brocade des : 97028-emma_028
brocade des : 97056-pant_001
brocade des : 97003-emma_003
brocade des : 97075-emma_apr1
brocade des : 97017-emma_017
brocade des : 97031-emma_031
brocade des : 97076-emma_erm
brocade des : 97018-emma_018
brocade des : 97005-emma_005
brocade des : 97008-emma_008
brocade des : 97037-emma_037
brocade des : 97012-emma_012
brocade des : 97032-emma_032
brocade des : 97022-emma_022
brocade des : 97004-pant_004
brocade des : 97063-pant_008
brocade des : 97041-emma_041
brocade des : 97025-emma_025
brocade des : 97138-vas_266
brocade des : 97011-emma_011
brocade des : 97057-pant_002
brocade des : 97107-sid_001
brocade des : 97126-vas_249
brocade des : 97050-emma_050
brocade des : 97122-vas_20
brocade des : 97111-sid_005
brocade des : 97140-vas_117
brocade des : 97131-vas_406
brocade des : 97073-emma_107b
brocade des : 97035-emma_035
brocade des : 97104-pan_002
brocade des : 97069-pant_065
brocade des : 97129-vas_401
brocade des : 97058-pant_003
brocade des : 97029-emma_029
brocade des : 97102-ant_002
brocade des : 97044-emma_044
brocade des : 97048-emma_048
brocade des : 97061-pant_006
brocade des : 97010-emma_010
brocade des : 97059-pant_004
brocade des : 97068-pant_064
brocade des : 97067-pant_015
brocade des : 97021-emma_021
brocade des : 97114-sid_017
brocade des : 97027-emma_027
brocade des : 97009-emma_009
brocade des : 97047-emma_047
brocade des : 97024-emma_024
brocade des : 97055-emma_055
brocade des : 97064-pant_009
brocade des : 97002-emma_002

Βελούδα

καταλληλα για παραδοσιακά ζακετα , γιλέκα , φουστες
velvet des : 97201-vel_001
velvet des : 97202-vel_002
velvet des : 97203-vel_003
velvet des : 97204-vel_004
velvet des : 97205-vel_005
velvet des : 97206-vel_012
velvet des : 97208-vel_015
velvet des : 97209-vel_016
velvet des : 97210-VELRINK_1
velvet des : 97211-VELDGR_1
velvet des : 97212-VELSCA_1
velvet des : 97213-1360_sunrise_1

Τσόχες

κατάλληλες γαι παραδοσιακά γιλεκα , ζακέτα , σεγκούνια , γιλέκα , βράκες
woolen felt des : 97301-fel_001
woolen felt des : 97302-fel_002
woolen felt des : 97303-fel_003
woolen felt des : 97304-fel_004
woolen felt des : 97305-fel_005
woolen felt des : 97306-fel_006
woolen felt des : 97307-fel_007

Μονοχρωμα Υφασματα και Σατέν

για παραδοσιακά πουκάμισα , φορέματα , βρακες, σαλβάρια , μαντήλια και αλλες χρήσεις
satin des : 97401-ant_004
satin des : 97402-ant_005
satin des : 97403-ant_006
satin des : 97404-pas_017
satin des : 97405-pas_018
satin des : 97406-bourgoundy
satin des : 97407-orange
satin des : 97408-lilac
satin des : 97409-purple
satin des : 97410-royal
satin des : 97411-beige
satin des : 97412-gold_38
satin des : 97413-green
satin des : 97414-foux
satin des : 97415-gold
satin des : 97416-white
satin des : 97417-rose
satin des : 97418-bordeaux
satin des : 97419-brown
satin des : 97420-dark_grey
satin des : 97421-light_grey
satin des : 97422-ivory
satin des : 97423-black

Παραδοσιακά Υφάσματα

κατάλληλα για ζωνάρια , ποδιές και αλλες χρήσεις
various des : 97723-pant_030
various des : 97505-spl_007
various des : 97748-tz_004
various des : 97750-tz_006
various des : 97709-pas_015
various des : 97746-tz_002
various des : 97503-pas_004
various des : 97711-spl_002
various des : 97737-pant_046
various des : 97719-pant_024
various des : 97603-pas_009
various des : 97739-pant_048
various des : 97731-pant_039
various des : 97714-pant_017
various des : 97604-spl_003
various des : 97715-pant_018
various des : 97707-pas_013
various des : 97501-ant_003
various des : 97734-pant_042
various des : 97747-tz_003
various des : 97710-pas_016
various des : 97702-pas_007
various des : 97743-st_003
various des : 97742-st_002
various des : 97701-pas_006
various des : 97745-tz_001
various des : 97722-pant_027
various des : 97727-pant_034
various des : 97705-pas_011
various des : 97720-pant_025
various des : 97717-pant_022
various des : 97735-pant_043
various des : 97706-pas_012
various des : 97718-pant_023
various des : 97703-pas_008
various des : 97741-st_001
various des : 97502-pas_001
various des : 97725-pant_032
various des : 97704-pas_010
various des : 97605-spl_005
various des : 97729-pant_036
various des : 97733-pant_041
various des : 97716-pant_019
various des : 97732-pant_040
various des : 97749-tz_005
various des : 97744-st_004
various des : 97724-pant_031
various des : 97736-pant_045
various des : 97738-pant_047
various des : 97721-pant_026
various des : 97708-pas_014
various des : 97728-pant_035
various des : 97730-pant_038
various des : 97740-pant_049
various des : 97601-pas_002
various des : 97726-pant_033
various des : 97712-spl_005
various des : 97504-spl_006
various des : 97602-pas_005
various des : 97713-pant_016

DANCING GROUPS 50% OFF

Get 50% discount if you are a Dancing Group or a Church.

Worldwide Shipping & Free to Greece

Get free shipping for orders shipped to Greece.

RETAIL & WHOLESALE

Please use the B2b Registration form to create a wholesale account .

Copyright © www.foresia.com All rights reserved. | Eshop by Let'sUX